Komitet Organizacyjny Mistrzostw

Doc. dr Janusz Górniak - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. - Przewodniczący Jury Mistrzostw
Dr Rościsław Rabczuk - Przewodniczący honorowy Komitetu Organizacyjnego, Członek Międzynarodowego Komitetu Gier Matematycznych
Prof. dr hab. Krzysztof Stempak - Dziekan Wydziału Matematyki PWr


od lewej: Marian Hotloś, Rościsław Rabczuk, Janusz Górniak, Krzysztof Stempak